Languages:
logo
హోమ్
అడంగలు మరియు 1-బి లో మార్పులు / చేర్పులు
ఫిర్యాదు దారుని పేరు*: చిరునామా*:
మొబైల్ నెంబర్ *:+91
ఆధార్ నెంబర్: ఇ-మెయిల్ ఐడి:

ఫిర్యాదు రకం:*:
జిల్లా పేరు*: మండలం పేరు*:
గ్రామము పేరు*: ఖాతా నెంబర్ *:

Note: పట్టాదారుని పేరు, ఆదార్ నెంబర్ లో మార్పులను అన్ని సర్వే నెంబర్లలో చేయనవసరం లేదు.ఒక్క సర్వే నెంబర్ లొ మాత్రమే చేయవలెను.